GONDOLATOK

A Jákim Stúdió Színházi Társaság története

Hol volt? Hol nem volt? Ha egy kis patak előbukkan a kövek közül a föld felszíne alól, úgy nevezzük azt a helyet, hogy forrás, mintha onnan eredne. Pedig tudjuk, hogy már valahonnan odafolyt egy számunkra nem látható helyről. „A hit a nem látható dolgokról való biztos meggyőződés.” Amikor a felszínre bukkan, már olyan mély is lehet a víz, hogy belelépve, akár bokáig ér….

Ezékiel 47, 1 – 12:

„1Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. 2Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. 3Azután ő kelet felé ment mérőzsinórral a kezében, lemért ezer könyököt, és átvezetett a vízen: a víz bokáig ért. 4Ismét lemért ezret, és átvezetett a vízen: a víz térdig ért. Újra lemért ezret, és átvezetett: a víz derékig ért. 5Amikor újabb ezret mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne: a patakon nem lehetett átgázolni. …7Visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is, túl is igen sok fa van. 8Ezt mondta nekem: Ez a víz… a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. 9Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög; és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. 10Halászok állnak majd ott, …, … de a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak meg: sósak maradnak…”

  Akinek füle van, az értse.” Aki érti, az most már tudja, hogy hol volt és hol nem volt a Jákim Stúdió mielőtt létrejött. Az előbukkanásunk mindenesetre: 2000. január 24-én történt, egy budapesti lakásban.

Gondolatok

A minőség szempontjából, önmagunkhoz képest folyamatos fejlődésen és növekedésen megyünk át az évek során, és ehhez az irányhoz tartjuk magunkat. A „lassú víz partot mos”, sőt még a „sok lúd disznót győz” mondás alapján is úgy tűnik jó reménységünk van. Nem versengünk senkivel, csak a  „Jó pap holtáig tanul.”  alapján fejlődni szeretnénk. Hosszúra terveztük az utazást, nem sietünk.

                „A művészet a valóságnak a művészen keresztül való visszatükröződése.”

Ennyi. Az általunk felismert valóságnak,(a Vagyok), hű visszaadása fontosabb számunkra, mint a sokak által istenített szakmai színvonal vagy minőség. Úgy hisszük, hogy a művészet komoly felelősséget ró a művészre, hogy MIRŐL BESZÉL, hogy a valóságból, amit vissza kellene tükröznie, mit ragad meg, és tükröz vissza.

„A szív bőségéből szól a száj…”- olvastuk valahol…

A forrásból az a víz tör elő, ami a mélyében van. Az igazi alkotás belülről fakad, ezért mi is vállaljuk önmagunkat a színdarabjainkban, (hibáinkat, bűneinket, reményeinket, álmainkat).

Tudjuk, hogy vannak művészek, akiknek minden műalkotásában fellelhető egy főbb motívum…. A miénkben:Jézus, és a kereszt.

Ennek a fényében az Igazság keresése, és a Valóság megragadása minden tevékenységünkben a legfontosabb.